Diensten

Woning

De gezinswoning is meestal gezamenlijk eigendom van de partners. U dient overeenstemming te bereiken of de woning aan één van u beiden wordt toegedeeld of verkocht zal worden. Wanneer beiden zelf graag de woning willen houden, zal de vraag waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats zullen hebben of het feit dat een onderneming aan de woning verbonden is, zoals een dokterspraktijk, een belangrijke rol spelen in de afwegingen van een rechter. Meestal zijn de financiële omstandigheden doorslaggevend voor de vraag wie de het eigendom van de woning overneemt. Voorwaarde is dat overeenstemming wordt bereikt over de waarde en dat het mogelijk is om de ander door de hypotheekverlener te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekschuld die meestal aanwezig is.

Bij verkoop van de woning moet overeenstemming te worden bereikt over de keuze van een makelaar, het tijdspad van de verkoop en de afrekening. Het komt voor dat degene die voorlopig in de woning blijft nadat de beslissing tot scheiden gevallen is, het gebruik van de woning probeert te rekken. De andere partij is dan meestal niet in staat om zelf een andere woning te kopen, omdat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek van de gezinswoning de financiering ervan belemmert. In zo’n situatie kan het zinvol zijn om via een voorlopige voorziening –  of via een kort gedingprocedure door de rechter het tijdspad, de wijze van verkoop en afrekening vast te laten leggen.
Bij de afrekening doen zich vaak discussies voor over het verrekenen van de kosten voor reparaties en verbouwingen van de woning, die door één of beide partners zijn gemaakt. Een voorbeeld is de uitspraak in mijn zaak bij het Hof den Haag d.d. 8 april 2020 ( ECLI:NL;GHDH;2020,1364).

Een woning die gezamenlijk eigendom is, kan niet zonder toestemming en medewerking van de ander worden verkocht ( artikel 1: 88 BW).
De Hoge Raad heeft op 25 februari 1983, (NJ 1983/ 696) in een procedure die ik heb behandeld tot het gerechtshof, uitgemaakt dat ook een tweede woning of een woning die als toekomstige gezinswoning wordt aangekocht maar in verband met een uitvoerige verbouwing nog niet betrokken is, onder de strekking van dit artikel valt.

Uiteraard is bovenstaande opsomming niet uitputtend. Graag zal ik met u bespreken hoe we samen tot een plan van aanpak kunnen komen.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning