Diensten

Samenleven

Samenlevers hebben niet de verplichting om een samenlevingscontract op te stellen. Evenmin zijn er voorschriften voor de inhoud van zo’n contract. Desondanks kan het goed mogelijk zijn dat u onderling bespreek- en  verrekenposten heeft, bv omdat u gezamenlijk kinderen heeft of gezamenlijk eigenaar van een huis bent. In het Burgerlijk Wetboek is niets expliciet geregeld voor samenlevers zodat het algemeen verbintenissenrecht van toepassing is. Als u samen geen afspraken kunt maken, kunt u de rechtbank verzoeken een uitspraak te doen.

Bij het einde van een samenleving is afwijkend van de situatie bij huwelijk of geregistreerd partnerschap:

-Indien u samen kinderen heeft, komt het gezamenlijk ouderlijk gezag niet van rechtswege tot stand. Dit moet te worden aangevraagd

 • Bij het ontbreken van een beschikking gezamenlijk gezag, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag.
 • Beide ouders hebben de verplichting om kinderalimentatie te betalen totdat het kind de  leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
 • er is geen recht op pensioenverevening en evenmin op bijzonder partnerpensioen ( weduwe/ weduwnaarspensioen) tenzij dit is opgegeven aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Samenlevers kunnen over en weer geen partneralimentatie vragen tenzij dit overeengekomen is. Zonder een schriftelijke afspraak bestaat er geen recht op pensioenverevening of – verrekening. Bij het overleg, het opstellen van vorderingen en het  procederen kan ik u behulpzaam zijn.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning