Diensten

Onderneming

Wat eens een bescheiden eenmanszaak was, kan uitgroeien tot een bloeiende onderneming, meestal in de vorm van een BV. Bij scheiding wordt de eigen onderneming als verknocht beschouwd, zodat de ondernemer zijn/ haar onderneming kan voortzetten. Afhankelijk van het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregiem heeft de andere partij vaak recht op verdeling of verrekening van (een deel van) de waarde van de aandelen. Als dit het geval is, dienen ook de stille reserves, de waarde van de opgebouwde pensioenrechten en de reserve de onderneming dient aan te houden, te worden berekend. Dit levert vaak grote verschillen van inzichten tussen de partners en hun adviseurs op.

Daarbij doet zich de vraag of de rekening-courantschuld aan de BV van de ene partner al of niet ten dele kan worden verhaald op de andere partner regelmatig voor. Hoewel een dergelijke privé-schuld van de directeur in principe niet als gezamenlijke schuld kan worden beschouwd, heeft het Hof den Haag op 8 april 2020 ( opgenomen in de jurisprudentie onder ECLI;NL;GHDH: 2020; 1364)  waarbij ik als advocaat betrokken was, geoordeeld dat vanwege het uitgavenpatroon van de partners, de andere echtgenoot ook een deel van de rekening courant schuld diende te dragen. 

Ik kan u begeleiden vanuit mijn expertise op het gebied van huwelijkse voorwaarden, uittreding uit maatschappen en de positie van de directeur / grootaandeelhouder, waarbij zo nodig, nauw samengewerkt wordt met notarissen, fiscalisten, estate planners en uw eigen adviseurs. 

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning