Diensten

Kinderen

Familierecht advocaat Utrecht

Het gevoel van liefde en verantwoordelijkheid voor een eigen kind speelt bij het uiteengaan van de ouders een essentiĆ«le rol. Afspraken maken over de wijze van het delen van het gezamenlijk gezag met de andere ouder is niet altijd eenvoudig en kan tot discussies over ieders rol en wijze van opvoeden leiden. Het is belangrijk dat de belangen van elk individueel kind niet uit het oog worden verloren en dat ook naar de langere termijn wordt gekeken.

Ouderschapsplan opstellen verplicht

Ouders die samen kinderen hebben en het gezamenlijk gezag over de kinderen delen, dus ook samenwoners, zijn in geval van hun uiteengaan sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

De echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt door een rechter pas uitgesproken na ontvangst van een getekend ouderschapsplan.

1 op de 3 kinderen ervaart de echtscheiding als vechtscheiding

Jaarlijks worden 86.000 kinderen geconfronteerd met de mededeling van hun ouders dat zij uit elkaar zullen gaan. Door 1 op de 3 kinderen wordt de echtscheiding ervaren als vechtscheiding. Zij durven en kunnen niet altijd hun vragen met hun ouders te delen, omdat zij hun verdriet, woede of onmacht zien.

Villa Pinedo is een stichting die voor dit soort gevallen gratis voorlichting en ondersteuning van kinderen en ouders geeft. Er zijn informatieve filmpjes voor jongeren gemaakt die u aan u aan kinderen kunt laten zien om hen te informeren over de gevolgen van een scheiding en om hen voor te bereiden op een eventueel gesprek bij de rechter. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen nl. een uitnodiging van de rechtbank om zelf over de gevolgen van het uit elkaar gaan van hun ouders te spreken.

Kinderen van 16 jaar en ouder hebben meer rechten

Kinderen van 16 jaar en ouder hebben daarnaast ook het recht om hun mening te geven over de kinderalimentatie. Overigens kunnen kinderen ook zelf een verzoek aan de rechter richten door het schrijven van een brief; dit kan voor de rechter aanleiding zijn om de ouders op te roepen om het probleem van het kind te komen bespreken.

Ook nadat de scheiding geregeld is, kunnen ouders een geschil krijgen over de wijze van verdeling van hun zorgtaken of over keuzes in het leven van een kind, zoals een verhuizing of  schoolkeuze. Advisering en begeleiding door een deskundige is vaak onontbeerlijk.

Zakelijke kwesties lostrekken van emotionele kwesties

Ten tijde van het een scheidingsproces of een mediationtraject kan het goed zijn om de discussies over zakelijke kwesties los te koppelen van de emotionele. Dan kan parallel aan de zakelijke begeleiding door uw advocaat, begeleiding of mediation plaatsvinden door. een deskundige. 

Ik verwijs daarbij veelal naar de ontwikkelingspsychologe Annelies Hendriks, Anaquia in Leiderdorp, of de therapeute Carla Goosen, Mediationservices te Utrecht.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden. Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning.