Diensten

Echtscheiding advocaat Utrecht

Familierecht advocaat Utrecht

Als partners besluiten uit elkaar te gaan of worden geconfronteerd met een besluit van de ander om uit elkaar te willen gaan, heeft dat een enorme impact. In de eerste plaats emotioneel voor u en uw gezinsleden maar ook zakelijk.

Merendeel van de scheidingen wordt onderling geregeld

Er wordt berekend in hoeverre u beiden in staat bent financieel onafhankelijk van de ander verder te gaan en er dient verdeeld en/ of verrekend te worden. Vaak is er een gezamenlijke woning en is er pensioen opgebouwd.  Tegenwoordig wordt het merendeel van de scheidingen in onderling overleg geregeld. In nog maar 6% van de zaken wordt een procedure gevoerd waarin de rechter een beslissing moet nemen. In 2011 was dat percentage nog 34%. Een goede ondersteuning is van groot belang en ik zal u graag hierbij begeleiden. Daarbij werk ik vaak samen met andere adviseurs uit mijn netwerk of ik kan u verwijzen naar een coach, psycholoog, notaris en een financiĆ«le  en/of  pensioenadviseur uit mijn netwerk.

Echtscheiding kan alleen door een verzoekschrift worden aangevraagd

Echtscheiding kan uitsluitend worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift, ingediend door een advocaat. Daarin wordt verzocht de nevenvoorzieningen vast te leggen zoals:

 • de hoofdverblijfplaats
 • de zorgregeling voor de kinderen
 • de kinder- en/of partneralimentatie
 • gebruiksrecht echtelijke woning
 • de verdeling van gemeenschappelijke activa of passiva
 • verrekening

Daarbij kan ook de waardering van een onderneming aan de orde zijn.

Begeleiding door een eigen advocaat

Indien u kiest voor  begeleiding door een eigen advocaat, dan zal via overleg met uw partner en diens adviseurs of advocaat gepoogd worden tot afspraken te komen. Als een bevredigend resultaat uitblijft of als er spoed geboden is, zal voor u de procedure bij de rechter gestart worden. Indien u in staat bent om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen, kan mediation een goede manier zijn om te overleggen en uw echtscheiding af te wikkelen. U komt dan samen tot afspraken die worden opgenomen in een convenant.  Dit stuk zal met een gezamenlijk verzoekschrift echtscheiding en- indien er kinderen zijn-  een ouderschapsplan namens u beiden bij de rechtbank worden  ingediend. De uitspraak volgt kort daarop zonder dat u bij de rechtbank hoeft te verschijnen. Ik begeleid regelmatig partners die een mediation traject volgen maar tevens graag een eigen adviseur op de achtergrond willen hebben om op terug te vallen.

De echtscheiding is pas officieel en algemeen geldend op de datum dat de beschikking echtscheiding ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand waar u bent gehuwd of waar uw geregistreerd partnerschap is ingeschreven.

Het recht op pensioenverevening is in een aparte wet, de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding, vastgelegd zodat daar in principe geen uitspraak van de rechter over hoeft te worden gevraagd. Dat is wel het geval wanneer u een afwijkende wijze van verdelen of afrekenen wenst.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap komen dezelfde aspecten en beslissingen aan de orde. Wanneer er geen minderjarige kinderen zijn, kan volstaan worden met een verklaring van een advocaat of een notaris die door de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt ingeschreven. Als er wel minderjarige kinderen zijn, dan dient de rechtbank op basis van een verzoekschrift, dat net zoals bij een echtscheiding, ingediend wordt door uw advocaat, de ontbinding uit te spreken. 

Waarschuwing: sommige banken of andere kredietverschaffers adviseren samenlevers die een huis willen kopen of een lening willen aangaan, om een geregistreerd partnerschap aan te gaan als een soort variant op een samenlevingscontract. Zoals uit het bovenstaande blijkt kunnen de implicaties daarvan veel verder gaan en complexer zijn dan bij een samenlevingscontract of indien men geen contract heeft.

Filmtips over echtscheiding

War of the roses (1990) met Michael Douglas, Katleen Turner en Danny deVito, Scenes uit een huwelijk van Bergman ( 1973), de beentjes van Sint- Hildegard met Herman Finkers en Johanna ter Steege (2020).

Checklist persoonlijke gegevens

Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning