Diensten

Mediation

Wanneer partners uit elkaar gaan, is het van groot belang dat men begrijpt waarom deze beslissing door één van hen of beiden genomen is. Het vervolgens accepteren van de beslissing is vaak moeilijker en kan langer duren. Daarom dienen partners elkaar zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, om het acceptatieproces te vergemakkelijken. Uitgangspunten voor mediation zijn vertrouwelijkheid, (financiële) openheid en respectvol met elkaar omgaan. Voordeel van mediation is dat men samen en zelf tot afspraken komt, met ook de mogelijkheid dat een afspraak wordt gemaakt die juridisch niet direct haalbaar zal zijn. De mediator heeft niet alleen de taak om de communicatie te bevorderen, maar ook om partners juridisch goed, neutraal en onpartijdig te informeren, zodat zij tot gezamenlijke afspraken kunnen komen, die worden vastgelegd in een overeenkomst, het convenant. Afspraken die tijdens de mediationtraject gemaakt worden, zijn pas bindend na ondertekening van het convenant. Het staat beide partijen vrij om deskundige hulp te zoeken van anderen zoals een notaris, financieel deskundige, therapeut of coach, zowel voorafgaand als tijdens de gesprekken met de mediator.

Als lid en tevens voormalig bestuurslid van de specialistenvereniging, de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators, de vFAS, heb ik ruime ervaring met mediation. Zowel in mediation als in een zaak waarbij ik één van de partners bijsta, adviseer ik soms om parallel aan mijn begeleiding een specifieke deskundige, geen jurist maar bv. een psycholoog te raadplegen, om los van de andere aspecten gericht op hun rol als ouders de communicatieverbetering te begeleiden, waarbij ook de kinderen betrokken kunnen worden. Ik verwijs onder meer naar Annelies Hendriks in Leiderdorp, ontwikkelingspsychologo en schrijfster met Cees van Leuven van het boek: Kind in Bemiddeling, of naar Carla Goosen, registertherapeut in Utrecht.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning