Diensten

Bewind

Nu men gemiddeld ouder wordt, woont men ook langer zelfstandig, terwijl dat niet altijd meer verstandig of verantwoord is.
Zo komt het voor dat ouderen door mensen in hun omgeving die zich als behulpzaam en betrokken aanbieden, opgelicht worden of op andere manieren tekort gedaan worden.
Een voorbeeld uit mijn praktijk is een oudere dame van in de tachtig die in gemeenschap van goederen gehuwd bleek te zijn met een twintigjarige achterneef. Omdat dit huwelijk pas na ruim een jaar bij de familie bekend werd, moest met terugwerkende kracht bewezen worden dat tante op het moment van de huwelijkssluiting al dement was. Tot bij de Hoge Raad werd het verzoek tot vernietiging van dit huwelijk toegewezen, waarbij in een aparte procedure de achterneef veroordeeld werd de grote bedragen die hij had opgenomen, terug te betalen.

Wanneer u zich zorgen maakt over de situatie van uw ouders of ander familielid, is het daarom goed om tijdig advies in te winnen over de mogelijkheden:
Bewind kan worden aangevraagd als iemand niet meer goed de eigen financiën kan regelen. De bewindvoerder neemt dan de financiële beslissingen in overleg met de betrokkene.
Mentorschap kunt u aanvragen wanneer iemand niet meer in staat is beslissingen te nemen over de inrichting van het eigen leven, zoals medische behandelingen, verhuizingen en verpleging.
Bij curatele wordt een curator door de rechtbank aangesteld, die zowel de financiële als de andere belangen behartigt.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft brochures over dit onderwerp uitgegeven waarbij aanvraagformulieren zijn bijgesloten.
Er moet gekozen worden wie binnen de kring van familie of bekenden de meest aangewezen persoon is of personen zijn, om de taak op zich te nemen. Het komt ook voor dat ten tijde van de aanvraag familieleden onderling of met anderen, bv. de verzorgenden, discussies krijgen over de verdeling van de taken en de bestedingen. Daarom is het in sommige situaties beter om een buitenstaander te laten benoemen, b.v. een notaris, een boekhouder of een bureau dat in deze taken gespecialiseerd is. Het is niet verplicht een advocaat voor een dergelijke aanvraag in te schakelen, maar het is vaak wel verstandig, gelet op de complexiteit van emoties en belangen van de diverse betrokkenen.
Ik zal u hierbij graag bijstaan.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning