Diensten

Verdelen en verrekenen

In Nederland zijn de meeste partners in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot 1 januari 2018 hield dit in dat bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, waarbij geen huwelijkse voorwaarden overeengekomen zijn, alle goederen en  schulden van beide partners vanaf het moment van huwelijk of registratie gezamenlijk werden. Voor huwelijken en partnerschappen, aangegaan na 1 januari 2018, geldt dat goederen en schulden, aanwezig op de datum van huwelijk of partnerschap, privé blijven, evenals de schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk of de partnerschap werden verkregen. Ondanks deze aanpassing in de wetgeving is het aan te raadzaam om huwelijkse voorwaarden aan te gaan omdat deze toegesneden kunnen worden op uw specifieke situatie. Ook tijdens het huwelijk kunnen huwelijkse voorwaarden opgesteld of gewijzigd worden. 
Huwelijkse voorwaarden kunnen zeer uiteenlopende afspraken bevatten. Koude uitsluiting houdt in dat bij scheiding of overlijden niets te verdelen en/of te verrekenen valt, waarbij kan meespelen dat de partners elkaar willen vrijwaren van vorderingen van crediteuren of faillissement. Veelal wordt daarom een finaal verrekenbeding bij scheiding en/of overlijden overeengekomen, waarbij afgerekend dient te worden als ware er een gemeenschap van goederen. Bij overlijden kan dit grote gevolgen hebben voor uw erfgenamen, met name wanneer er sprake is van een tweede huwelijk. Bij een verrekenbeding staat ter verdeling hetgeen na het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is overgespaard. Er dient een begin- en eindbalans opgesteld te worden, zodat op het moment van uit elkaar gaan becijferd of resp. gewaardeerd moet worden welke verrekenvorderingen de partners over en weer hebben. Dit is vaak ingewikkeld, omdat tijdens een huwelijk de financiën niet altijd strikt gescheiden gehouden worden en de kwalificatie van betalingen en verrekeningen achteraf niet altijd duidelijk is.
U bent daarom gebaat bij deskundige voorlichting over uw rechten en mogelijkheden om tot een aanvaardbare en werkbare oplossing te komen.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning